De Volkier Bentinck Stichting

Welkom

De stichting is genoemd naar de initiatiefnemer Volkier Bentinck die leefde van
1912 (* Den Haag) tot 2007 (+ Zutphen). Hij was sterk verbonden met het werk van
Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofie.

In de Tweede Wereldoorlog verbleef Volkier Bentinck in Ascona, waar hij bij
Dr. Margaretha Bokholt de Euritmietherapie opleiding volgde. Daar werd hij op initiatief van
Dr. Ita Wegman in contact gebracht met de massagetherapie. Zij demonstreerde hem de therapie op kinderen die zij van het instituut ‘Mota Farm’ in Brissago bij Ascona liet komen.
Dit deed zij op een vrijlatende manier, zodat hij op zijn eigen wijze de massage verder kon ontwikkelen.
Wel adviseerde zij hem om de fysiotherapie opleiding te gaan doen. Deze opleiding volgde hij in Lausanne en aansluitend haalde hij de Nederlandse bevoegdheid in Den Haag.

Volkier werkte jaren in Huize Thomas in Rotterdam. Daar kreeg hij te maken met een jongetje met een verstandelijke handicap, Peter van 8 jaar oud.
Het was een kind dat heel moeilijk te behandelen was. Tijdens één van de behandelingen kreeg Volkier een ingeving, waarbij hij ‘zag’ wat hij doen moest. Hij zag de oerprocessen van opbouw en afbraak, van levens- en bewustzijnsprocessen.

Volkier werkte verder en kon 30 jaar later deze doorwerkte therapie op schrift stellen.
Hij beschrijft in zijn boek: ‘Medische massagetherapie’, hoe de wetmatigheden van de levenskrachten tot uiting komen in polaire processen. In de onderpool is het stofwisselings- ledematensysteem verbonden met de wil en in de bovenpool is het zenuw- zintuigsysteem verbonden aan het denken.