De Volkier Bentinck Stichting

Publicaties

Boeken

  • Das reduzierende Element in Rudolf Steiners Heileurythmiekurs

Persephone-Reihe Nr. 9, Arbeitsberichte der Medizinischen Sektion am Goetheanum,
door: Volkier Bentinck
Uitgever: Verlag am Goetheanum, Dornach 1996
ISBN: 3-7235-0892-8

  • Het ‘bijzondere’ van Rudolf Steiners euritmietherapie

door: Volkier Bentinck  
uitgever: Nearchus C.V. Hemrick, 1999
ISBN: 90-73310-21-0

  • Medische massagetherapie ‘het scheppen van evenwicht tussen leven en bewustzijn’

door: Volkier Bentinck
uitgever: Nearchus C.V. Hemrick 2000
ISBN: 978-90-73310-76-6

  • Massagetherapie ‘Ein Weg zum Gleichgewicht Zwischen Aufbau- und Abbaukräften‘

door: Volkier Bentinck
uitgever: Verlag Ch. Möllmann 2004
ISBN: 3-89979-0250-1

 

Artikelen /  interviews:

  • Evenwicht, jaargang 4, nr. 2 ( mei 2003 )

titel: “Ik zag ineens wat er gedaan moest worden”
Volkier Bentinck over reducerende massagetherapie en heileuritmie.
door: Corrian Hukema

  • Jonas, jaargang 11, 26 januari 1990

titel: De ketterij van Volkier Bentinck
door: Lili Chavanne

  • Dynamisch Perspectief

titel: De dynamiek van de levenskrachten. Het levende als werkplaats. (over de fysiologie van de Biologisch Dynamische Landbouw)
door: Volkier Bentinck

  • Die Dynamiek de Lebenskräften, das Lebendige als Wirkungsstätte.

door: Volkier Bentinck