De Volkier Bentinck Stichting

Euritmietherapie

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

In deze tijd wordt het steeds belangrijker dat al degenen, artsen, pedagogen, euritmisten en geïnteresseerden, die met de euritmie omgaan of haar ondergaan, bewuster weten en ervaren wat het ”bijzondere” is van de euritmie als kunst, als therapie, als pedagogie, als euritmie in bedrijven.

Het karakteristieke verschil van de euritmie als kunst en de euritmietherapie komt in de gedachtegang van Volkier Bentinck duidelijk naar voren in twee beelden:

  1. in de kunst, het steeds tot een stromend geheel willen worden
  2. in de euritmietherapie, het snoeien van de rozenstruik ter wille van de gezonde bloei!

Grotere tegenstellingen zijn nauwelijks denkbaar!

Het nieuwe, moderne en gerichte van deze aanpak is: om één grondslag te vinden (hier het snoeien, het terughouden) waaraan je alle andere fenomenen van de euritmietherapie kunt relateren.

Daardoor wordt de euritmietherapie verhelderd, als het ware “doorlicht”. En omdat de tegenstelling in de euritmie niet zwaarte en lichtheid (van gewicht) is, maar zwaarte en het licht, lijkt mij dit “doorlichten” van levensbelang voor het “bijzondere van de euritmie”.

Van harte hoop ik dat collega’s enthousiast worden over dit voorbeeld, om ook in de pedagogie en de euritmie in bedrijven zo’n duidelijke wetmatigheid te vinden en te formuleren. Dat zou de ontwikkeling van de euritmie als geheel zeer bevorderen.

In grote dankbaarheid voor dit gefundeerde boek, hoop ik dat velen er vernieuwende impulsen voor hun werk uit kunnen putten.

Annemarie Ehrlich-Liefmann
voorwoord uit het boek: Het "bijzondere" van Rudolf Steiners euritmietherapie, Volkier Bentinck