De Volkier Bentinck Stichting

Cursussen

Cursus:
Reducerende massagetherapie 
naar Volkier Bentinck

Inleiding in de Volkier Bentinck massagetherapie. Maak kennis met het thema ‘polariteit’, wat is het en waar kun je deze herkennen.

Er zal een theoretische opmaat zijn, kunstzinnig gewerkt worden en een inleiding in  de praktijk van deze massagetherapie.

Doel van de cursus is voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen om je te oriënteren, waarna je kunt besluiten om de opleiding te gaan volgen. Deelname aan deze introductiedagen is voorwaarde om de vervolgcursus te volgen.

Minimale toelatingseis is : Cursus medische basiskennis.

Data:  
zaterdag  24 en 31 oktober, 7 november 2020

Tijd:  
10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: 
Therapeuticum Artemis
Daltonstraat 10
Amersfoort

Kosten:  
€ 450.- 

Overmaken op rek: NL 05 INGB 000 766 40 94, t.n.v. Volkier Bentinck Stichting opleiding

Accreditatie voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten is aangevraagd.

Informatie bij:
alicevankuilenburg@hotmail.com  of  oxalis-marion@xs4all.nl

 

Opleiding:
Bentinck massagetherapie en inwrijvingen

Start januari 2021 , data worden later bekendgemaakt

De opleiding bestaat uit 7 cursusdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur

Docenten: 
Alice van Kuilenburg, fysiotherapeut
Petra Stoutjesdijk, verpleegkundige

Locatie: 
Therapeuticum Artemis
Daltonstraat 10
Amersfoort

Kosten:  
1100,-
Overmaken op rek: NL 05 INGB 000 766 40 94, t.n.v. Volkier Bentinck Stichting opleiding, o.v.v. cursus massagetherapie 

Informatie bij:
alicevankuilenburg@hotmail.com  of  oxalis-marion@xs4all.nl

 

Nascholing  

Thema wordt nog bekend gemaakt

20 juni 2020

Plaats: Therapeuticum Artemis, Daltonstraat 10, Amersfoort

informatie bij: petrastoutjesdijk@planet.nl